Strona główna

tel: 505954092 E-mail: prestige_biuro@wp.pl

Szkolenia "szyte na miarę".

Coaching

Coaching

"......Coaching jest sformalizowaną relacją między Tobą, a coachem, mającą na celu wyeliminowanie złych przyzwyczajeń, osiągnięciu więcej i lepiej niż mógłbyś zrobić to sam..."

Executive Female Magazine


Coaching realizujemy zgodnie z zasadami etyki oraz międzynarodowymi standardami Coachingu określonymi przez International Coaching Community (ICC).


COACHING jest to proces rozwoju zawodowego i osobistego, polegający na rozpoznawaniu posiadanego potencjału i doskonaleniu swoich kompetencji. Przebiega we współpracy Klienta z Coachem.


Istotą coachingu jest zastosowanie wiedzy psychologicznej do osiągania coraz lepszych wyników podejmowanych działań.


Coach pomaga określić cele, jakie Klient zamierza osiągnąć, wspiera Klienta w realizowaniu kolejnych, optymalnych kroków prowadzących do wyznaczonych celów.
Rolą Coacha jest inspirowanie, motywowanie, towarzyszenie i wspieranie Klienta. Jednocześnie Coach pilnuje prawidłowego przebiegu procesu coachingu. Coaching przebiega w atmosferze zaufania, współpracy i poczucia bezpieczeństwa.


Dzięki coachingowi Klient podejmuje trafniejsze decyzje, staje się bardziej świadomy swoich zasobów i pełniej z nich korzysta. W konsekwencji jakość życia Klienta ulega poprawie.


Zadanie coacha można by streścić tak : ?Pomóż swojemu klientowi pomagać sobie samemu.?


JAKIE KORZYŚCI DAJE COACHING ?


Coaching pomaga ludziom osiągać szczyty ich osobistych możliwości i w ten sposób pomaga firmom osiągać najlepsze rezultaty. Coaching oznacza, że firma angażuje się w rozwój pracowników - jest długofalową inwestycją w wysoką efektywność. Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi morale pracowników. Coaching jest efektywnym sposobem wydobycia z ludzi tego, co w nich najlepsze. Niektóre z korzyści osobistych coachingu:


?Większa efektywność w osiąganiu celów.
? Rozwój kariery i umocnienie pozycji zawodowej,
? Większa świadomość swojej roli.
? Lepsza komunikacja z zespołem.
? Bardziej ukierunkowane wykorzystanie swojego potencjału.
? Większa skuteczność i poprawa relacji z współpracownikami.
? Większe poczucie własnej wartości i kompetencji.
? Podejmowanie właściwych decyzji.
? Większa pewność siebie.
? Bardziej efektywne zarządzanie przez cele.
? Większa świadomość swoich wartości i zasobów.
? Wzmocnienie swojego autorytetu.
? Rozwój umiejętności i kompetencji kluczowych w karierze zawodowej i życiu osobistym.
? Większa satysfakcja z relacji z innymi ludźmi.


Większa umiejętność spostrzegania sytuacji z różnych perspektyw.


Niektóre korzyści z coachingu dla organizacji:


?Większa lojalność oraz identyfikacja pracowników z misją i wizją organizacją wpływa na skuteczne osiąganie celów firmy
? Kreatywna i bardziej kompetentna kadra,coaching jest wykazem zdolności firmy do ulepszenia kwalifikacji pracowników, promuje postawę do samodoskonalenia i ciągłego rozwoju pracowników .
? Wyższa efektywność i motywacja pracowników powoduje szybszy i bardziej efektywny rozwój organizacji
? Coaching odnosi się do zwiększenia kultury w przedsiębiorstwie i podniesienia morale.
? Jednostkowy rozwój pracowników oraz lepsza współpraca zespołowa wzmacnia siłę organizacyjną firmy
? Poprawa komunikacji i relacji między pracownikami prowadzi do poprawy atmosfery organizacji oraz komunikacji wewnętrznej
? Wykorzystanie naturalnego potencjału poszczególnych pracowników w delegowaniu zadań i obowiązków zwiększa ich satysfakcję i efektywność pracy, a w konsekwencji prowadzi do osiągania przez nich i przez firmę lepszych wyników
? Firma osiąga swoje cele skuteczniej, w krótszym czasie i mniejszym kosztem, co skutkuje umocnieniem pozycji firmy na rynku

replica breitling watches replica rolex watches

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o szkoleniach podaj swój e-mail: